Når vinterferien slutter mandag, vender lærere og elever på Østjyllands 18 almene gymnasier tilbage til en virkelighed, der er præcis så trist og hård, som den var inden ferien: Årlige besparelser på to procent, der langsomt udhuler budgetterne og som i 2021 vil have skåret 123 mio. kr. ud af budgetterne årligt. Det svarer til, at de 18 østjyske gymnasier til den tid vil have råd til 200 færre gymnasielærere end de havde i 2016 og samlet de i alt vil have afleveret 436 mio. kr. Det viser tal fra undervisningsministeren i et svar til Folketingets undervisningsudvalg.

Se besparelserne her