Af Torben Drejer, skoleleder FO Aarhus og Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat, Radikale Venstre, Aarhus

Ikke alle unge kan sidde 12 år på skolebænken, men alle skal have mulighed for en uddannelse. For nogle er praktiske erfaringer og job en bedre vej til kompetencer. Derfor er der brug for de danske produktions- og produktionshøjskoler – og derfor er det glædeligt,at et flertal i Folketinget nu siger nej til regeringens forslag om at samle skolerne i store, kommunale megacentre. Senest har Dansk Folkeparti sluttet sig til de partier, der mener at produktionsskolerne har en selvstændig, ikke-kommunal fremtid.

Skolerne er i dag lokalt forankrede, selvstændige enheder- og sådan skal det også være i fremtiden. De unge på produktions- og produktionshøjskolerne har brug for nærhed – ikke store centre med spredte satellitter med risiko for at unge skal rejse over lange afstande.

Selvstændige, uafhængige skoler, der kan etablere partnerskaber med andre aktører og tilpasse sig lokale forhold uden skelen til den kommunale økonomi, er forudsætningen for et levedygtigt tilbud.