Af Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat for Radikale Venstre, Haraldsgade 10, Viby

Flygtninge og indvandrere skal ud – på arbejdsmarkedet! Vejen hedder kvalitetsuddannelse, bekæmpelse af diskrimination og nytænkning af bosætnings- og skolepolitik.

For vejen til reel ligestilling er lang og trang: Mens 10 ud af 100 børn i folkeskolen har minoritetsbaggrund, er det samme kun tilfældet for 2 ud af 100 lærere. Mens 12 ud af 100 borgere i Aarhus har anden etnisk baggrund end dansk, gælder det kun 6 procent af kommunens ansatte. Og elever fra skoler i udsatte boligområder får langt lavere karakterer end jævnaldrende, der ikke bor i et udsat boligområde.

Heldigvis er der lyspunkter; flere unge nydanskere end nogensinde vælger en ungdomsuddannelse: 39 procent af unge med ikke-vestlig unge baggrund fra udsatte boligområder får studentereksamen (mod 37 pct. i den tilsvarende gruppe med vestlig baggrund*). Og tal fra Aarhus Kommune viser, at andelen af unge aarhusianere med anden etnisk herkomst end dansk, der er i gang med en ungdomsuddannelse på fem år er steget fra 70 til 84 pct. Det er lyspunkter i en debat, der gennem to årtier har været præget af mørkemænd med mørke tanker.

Derfor siger vi ja til flere lærere – særligt med minoritetsbaggrund – og nej til diskrimination.

Derfor siger vi ja til at prioritere uddannelse – og nej til salami-nedskæringer

Derfor siger vi ja til en boligpolitik, der sikrer en mangfoldig beboersammensætning – og nej til velfærdsghettoer og sociale lossepladser

Og derfor siger vi ja til nye skoler, der ligger placeret, så børn fra alle samfundslag mødes.

 

*tal fra Danmarks Statistik bearbejdet af Danske Almene Boligforeninger og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd