Af Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat (B), bestyrelsesmedlem Aarhus Produktionsskole

Det skal kunne betale sig at uddanne sig. Derfor skal det aldrig være mere attraktivt for unge at være på passiv forsørgelse frem for at være i gang med en uddannelse.

Et bredt flertal i folketinget med de radikale vil inden for et år hæve skoleydelsen for elever på landets produktionsskoler, så den kommer på niveau med kontanthjælpen. Dermed retter flertallet op på en stor fejl, som regeringen og Dansk Folkeparti begik med finansloven for 2017, da man i spareiver sænkede ydelsen. Konsekvensen af nedsættelsen ser vi nu; et markant fald i antallet af elever på produktionsskolerne. Aarhus Produktionsskole oplever for eksempel et fald på hele 30 procent af de unge, der har allermest brug for støtte og et løft.

Den reform, der skaber den nye, forenklede og forbedrede Forberedende Grunduddannelse (FGU) rummer en række gode nyheder for de unge, der ikke er klar til en af de mere etablere ungdomsuddannelser. Reformen sikrer FGU-tilbud i hele landet, forbedrede økonomiske vilkår for eleverne, selvejende skoler med delvis statslig finansiering og et tæt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og behov.

Det er væsentlige fremskridt. Desværre skal vi vente det meste af et år, førend fejlen bliver rettet op, når den nye lov om en samlet Forberedende Grunduddannelse ventes vedtaget. Derfor denne opfordring til de øvrige partier i det nye forlig: Lad os tage hul på fremtiden allerede nu og hæve skoleydelsen med det samme. For det skal kunne betale sig at tage en uddannelse frem for at være på passiv forsørgelse.