af Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat (R), Haraldsgade 10, 8260 Viby

En god, stærk folkeskole er den bedste vaccine mod radikalisering og ekstremisme. Folkeskolen er dig og mig, dine børn og mine børn. Det at se hinanden, møde hinanden og måske forstå hinanden lidt bedre er eneste vej væk fra det ekstreme og ind i det store fællesskab.

Dermed er der ikke lukket for ekstremisterne, desværre, men vi forbedrer chancerne for at undgå den. Derfor skal vi styrke vores folkeskole, samtidig med at vi forfiner de øvrige indsatser i kampen mod terror, inklusiv de som politi og efterretningsvæsen står for. Lærere, betjente og forældre har samme sag; at undgå at ét eneste barn, én eneste ung bliver fanget i fanatikernes tomme, men lokkende retorik om falske fællesskaber. Vi skal sikre tid til kvalificeret dialog med alle elever og deres forældre.

For vi finder os ikke i bøller, uanset om de tager afsæt i sære tolkninger af religion eller andre vrangforestillinger. Derfor skal vi tage det alvorligt, når skoler fortæller om social kontrol med afsæt i religion. Vi skal styrke det socialfaglige arbejde på skolerne, det tætte samarbejde mellem skoler, socialforvaltningen og politiet, som man bl.a, ser det i Aarhus’ roste model mod radikalisering. Radikalisering sker, når alternativerne er for svage. Derfor skal vi styrke alternativerne; styrk folkeskolen og dens fællesskab.