Af Eva Borchorst Mejnertz, forkvinde for børne- og ungeudvalget Aarhus Byråd og Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat – Radikale Venstre

Valgkampen er forbi og efter højsæsonen for valgløfter, kommer nu den hårde hverdag. Radikale Venstre vil straks fra byrådsperiodens start stille en række forslag til en styrket indsats på børne-. og ungeområdet. De fleste børn har det godt og klarer sig godt, men nogle har brug for særlig opmærksomhed – og alle børn har brug for omsorg og de bedste rammer til leg og læring. Alle børn skal være glade børn.

Derfor skal vi bygge børnenes Aarhus. Det er en generationsgave fra vores generation til den næste, men man kunne også kalde det sund fornuft; at vi afleverer en Verden og et samfund, vi kan være bekendt til vores børn. Det skylder vi dem, men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en ambitiøs plan, hvor vi målrettet investerer i udvikling og kvalitet.

Derfor vil Radikale Venstre de kommende fire år arbejde for at styrke trivslen og fagligheden i vuggestuer, børnehaver og skoler. Vi skal investere i veluddannede medarbejdere til både de mindste og de unge. Vi vil arbejde for at sikre faglig handlefrihed til lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle i hverdagen.

Vi vil arbejde for en modernisering af byens folkeskoler så klasserum, inventar og udstyr ikke bare er tidssvarende, men kan møde fremtidens krav til læring. Vi skal se på indeklima, toiletforhold, lys og lyd i daginstitutioner og i skoler, sige farvel til skæve stole og vippende borde og sikre alle børn adgang til læring.

Vi vil arbejde for mere tid til kerneopgaven ved at fjerne unødigt bureaukrati og overflødige registreringer – ikke fordi al registrering er dårlig, men fordi tiden kun kan bruges én gang.

Og endelig vil vi styrke dialogen mellem børn, forældre og fagpersoner, fordi vi tror på, at de bedste løsninger kommer, når vi taler med hinanden og deler viden og bekymringer. En god hverdag for de mindste begynder nemlig med god dialog. Derfor skal bestyrelserne i dagtilbud, skoler og fritidstilbud have styrket mulighed for at gå nye veje med netop deres institution. Vi skal være bedre til at inddrage børnene i at sætte fingeren der hvor det gør ondt.

Vi vil tage afsæt i en kritisk gennemgang af børne- og ungeområdet, og for hvert område vil Det Radikale Venstre i de kommende måneder stille konkrete forslag til initiativer og ændringer – og vi vil samarbejde med alle, der har børnene i fokus. Vi kalder det Børnenes Aarhus, og arbejdet begynder nu.