Af Morten Østergaard, politisk leder Det Radikale Venstre. Rabih Ahmad-Azad, rådmand og politisk leder Aarhus Radikale Venstre og Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat, Det Radikale Venstre, Viby

Vi finder os ikke i bøller og bander. Daglige skyderier, børn som rekrutteres til krim inalitet og hårdkogte kriminelle i gadebilledet skal ikke være hverdag i Danmark. Aarhus er ramt af en hurtigt optrappet bandekonflikt, og der er brug for et hurtigt og effektivt modsvar.

Modsvaret er en balanceret blanding af langsigtet forebyggelse og håndfast indgriben her og nu.

Her og nu skal banderne mødes af mere politi, der skal hjem fra den dansk.tyske grænse og ud i de aarhusianske gader, hvor der er brug for dem. Hvis politiet vurderer det som nødvendigt skal det midlertidigt være muligt at øge videoovervågningen, så uskyldige aarhusianere i de berørte områder ikke står alene med at identificere bøllerne.

Politi, SKAT og kommune skal styrke samarbejdet og ramme bandemedlemmerne på økonomien i en koordineret kontrol af skatteoplysninger og sociale ydelser. Bandernes økonomiske grundlag, salg af hash, skal fjernes ved lade staten stå for salget i første omgang som et treårigt forsøg. Overskuddet ved salget skal gå til forebyggelse og behandling af misbrug. Kommune og boligforening skal samarbejde om at sætte kriminelle bandemedlemme på gaden fra de boligområder, hvor de udøver kriminalitet og skaber utryghed.

Rekrutteringen til banderne sker tidligt. Derfor er den forebyggende indsats helt afgørende. Vi vil derfor styrke SSP-samarbejdet i Aarhus og andre byer med bandeudfordringer gennem en statslig pulje på 50 mio. kr. til en ekstraordinær SSP-indsats. Midlerne skal gå til flere hænder i indsatsen, navnlig ved at hver skole med elever i målgruppen kan ansætte socialrådgivere eller andet fagpersonale til at varetage skolens indsats. Men også til at klæde pædagoger, lærere og andre ressourcepersoner på til bedre at spotte og håndtere børn og unge i fare for at blive rekrutteret til bandemiljøet.

Unge, der er kommet ud i kriminalitet, skal have koordineret hjælp. Vi vil etablere reaktionsråd i de tre største byer med repræsentanter fra politiet, de sociale myndigheder og kriminalforsorgen. Ved første begrundede mistanke om, at en person under 18 år har begået kriminalitet, skal rådet komme med indstillinger til en konkret indsats. Rådene bør på sigt findes i alle politikredse i landet.

De, som er kommet i bandernes kløer, skal have bedre muligheder for for slippe ud. Der skal skrues op for indsatsen med at få bandemedlemmer effektivt ud af bandemiljøet. Derfor vil vi afsætte 20 mio. kr. til at forbedre og styrke exit-programmet, så hver tredje bandemedlem ikke som i dag falder fra exitforløbet. Fokus i programmet er støtte til at finde bolig og uddannelse.