Jeg tror på en anstændig behandling af Verdens flygtninge – både i Danmark og i Verdens brændpunkter. Danmarks udviklingsstøtte er lige nu det laveste i 30 år – 0,7 pct. af BNI. Danmark skal igen være et foregangsland og lade andelen stige til 1 pct. af BNI. Og jeg siger nej til umenneskelige forslag om at forbyde flygtningebørn adgang til folkeskolen og nej til at lade asylbørn betale for regeringens bandepakke.

#tilbagetilanstændighed