Jeg tror på uddannelse – og ikke på besparelser, uddannelsesloft og fremdriftsreform. Jeg vil investere i uddannelse og vil sikre alle danskere adgang til livslang læring og plads til at blive klogere. Danmark har brug for Verdens bedst uddannede befolkning med Verdens dygtigste lærere og undervisere i Verdens mest moderne skoler og uddannelsesinstitutioner. Sådan skaber vi resultater og plads til velstand og velfærd. Derfor siger jeg ja til investeringer i folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Og jeg siger nej til detailstyring og kontrol.

#tilbagetiluddannelse