Af Cathrine Ejlskov, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, Kjeld Knudsen Jensen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforenings netværk i Aarhus og Henrik Vinther Olesen, folketingskandidat for de radikale i Aarhus

Vinterferien er for mange et kærkomment lyspunkt, der genskaber troen på lysere tider.

Men når vinterferien slutter mandag, vender lærere og elever på Østjyllands 18 almene gymnasier tilbage til en virkelighed, der er præcis så trist og hård, som den var inden ferien: Årlige besparelser på to procent, der langsomt udhuler budgetterne og som i 2021 vil have skåret 123 mio. kr. ud af budgetterne årligt. Det svarer til, at de 18 østjyske gymnasier til den tid vil have råd til 200 færre gymnasielærere end de havde i 2016 og samlet de i alt vil have afleveret 436 mio. kr. Det viser tal fra undervisningsministeren i et svar til Folketingets undervisningsudvalg.

To-procents-besparelserne er at sætte kikkerten for det blinde øje; på den ene side ønsker vi som samfund så dygtige og veluddannede unge – og så velforberedte lærere – som muligt. Men samtidig vil et flertal ikke betale og afviser, at kvalitet koster.  

Mindre budgetter betyder færre lærere og det betyder mindre tid til den enkelte elev og den enkelte opgave. Klasserne bliver fyldt til kanten og pladsen mere trang. Lærernes tid til forberedelse og efterbehandling af opgaver bliver reduceret, og de elever, som har brug for en ekstra hånd, er de første som oplever konsekvenserne.

De lærere, der er tilbage, skal løbe hurtigere, og selv om vi nok alle en gang imellem kan løbe en smule hurtigere, overlever ingen at sprinte en hel dag – eller et helt arbejdsliv.  

Resultatet er dårligere undervisning, nedslidte lærere og elever som bliver mindre dygtige end de kunne. Kvaliteten daler i en tid, hvor vi siger, vi satser på viden og uddannelse, men hvor virkeligheden er en nedskæringer og forringelser.

Vi siger nej til nedskæringerne. Danmark skal ikke spare, men investere i uddannelse til gavn ikke bare for elever og lærere, men for os alle sammen. Veluddannede unge er det fundament, vores fremtid som samfund hviler på, men det kommer ikke af sig selv.

Se besparelserne her