I Thy kommer al strømmen i stikkontakterne fra ren, miljørigtig energiproduktion; fra vindenergi, fra træflis og andre rene kilder. Vi skal investere i, at hele Danmark kommer med på den grønne bølge. Vindmølleparker til havs er én af løsningerne, men vi skal også udnytte mulighederne i landskabet. Også her er Thy en foregangslandsdel med vindmøller på hver en bakketop. Se mere på www.facebook.com/vaelgvinther