Alle børn fortjener en varieret skoledag. En skoledag med bevægelse. En åben skole, hvor man gerne en dag om ugen har undervisning på teateret, i naturen eller på fabrikken. Derfor vil Det Radikale Venstre bruge en ekstra milliard om året på folkeskolen. I Aarhus svarer det til ca. 50 mio. kr. eller to lærere pr skole. 

Det vil vi fordi en åben og fleksibel skole kræver tid. Tid til forberedelse og planlægning. Det kræver fleksibilitet, så man kan være flere lærere i samme klasse eller dække hinandens timer i stedet for dyre vikarer.
For sådan er det ikke i dag. Skolen er overreguleret og underfinansieret.
Derfor vil vi give skemaet frit. Lade skolerne selv indrette skoledagens længde og brugen af den tid, som ligger udover fagtimerne. Vi har ikke brug for at alle børn, har det samme skema, men at alle har et godt skema.
Det Radikale Venstre vil give en milliart ekstra til folkeskolerne om året, svarende til to 
ekstra 
lærere til at løse de opgaver, de alle brænder for. Glade børn, nysgerrige børn. Tid til fordybelse og fornyelse.n
Regeringen vil erstatte ét standardskema med et andet. Flere matematik- og dansktimer. Kortere pauser. Og penge er der ingen af.
Lad nu skolerne lægge skemaet. Giv frihed til alle skoler fremfor blot nogle få udvalgte.
Alle børn fortjener den bedste skoledag. Det kræver frihed, fleksibilitet og tid til at lykkes med opgaven for lærere og pædagoger.
Af Morten Østergaard, politisk leder,
og Henrik Vinther, folketingskandidat i Aarhus, Det Radikale Venstre