Politikerne kappes om at forbyde mere og mere. Så lad os da gå hele vejen og forbyde alt fra kapgængeri til gulerødder. Det er jo alligevel gået amok.

Der er kø ved automaten, der udsteder medlemskort til klubben for statsministerkandidater, og da jeg ikke kan finde hoved eller hale i, hvorfor de nuværende kandidater har meldt sig, skal jeg i stedet meddele mit eget kandidatur; jeg er kandidat til posten som statsminister efter næste valg. Så er det sagt.

Belært af debatten skal jeg samtidig kundgøre, hvilke åbenlyse tåbeligheder, der bliver forbudt, når jeg tiltræder. Det ligger ligesom i tiden, at forbud er godt, mere forbud er bedre, totalt forbud er bedst.

Så. Here we go.

Det åbenlyse forbud (tak til RokokoPosten for at sætte fokus på denne åbenlyse skandale) er at forbyde sokker i sandaler, simpelthen bare fordi det er grimt. Nu vi er ved fødderne, så er det også slut med kapgang, fordi det ser åndssvagt ud (bare titlen på det heldigvis nu nedlagte Dansk Gå Forbund er ren John Cleese…).

Straffen for kapgængeri vil blive at gå barfodet i mørke hen over et gulvtæppe fyldt med Lego-klodser. Generelt skal der ses nærmere på flere forskellige typer beklædning; røde sweatere er klart en mulighed sammen med shorts, når man er på arbejde. Det skulle jo nødig udvikle sig til en behagelig oplevelse. Og så har leggings aldrig gjort noget godt for nogen…

I den alvorlige ende skal vi have set på løgne; de skal forbydes, ikke fordi de ikke kan være praktiske, men fordi de er så skide svære at huske. Det, man får sagt det ene øjeblik, er glemt sekundet efter, når man bare hitter på, mens man snakker. I den forbindelse tager vi desuden et opgør med sandheder, fordi de er ilde hørt og kun alt for let ødelægger et veltilrettelagt billede af Verden, som den burde se ud og i hvert fald så ud, da jeg var barn.

Så er der togdrift. Den bliver naturligvis forbudt, fordi jeg så slipper for at vente på forsinkede tog, der bringer mig for sent til det møde, jeg ellers kunne have nået.

Tid er for kostbar til at spilde på at vente på tog, der ikke kommer til tiden – hvis man kan udtrykke det sådan. Den sparede tid vil jeg investere i flere og større biler, som ikke bliver forbudt, men som jeg vil sænke afgiften på, så alle har et sted at sidde, mens de holder i kø.

Jeg vil forbyde religion, fordi der tilsyneladende hele tiden er nogen, som er sure på nogle andre over, at de tror helt forkert og slet ikke har forstået noget som helst af den samme bog, som jeg lige har både læst og forstået ganske udmærket, tak fordi De spurgte!

Holdninger bliver også forbudt, mest fordi vi så kan spare diskussionerne med dem, der har de forkerte.

Et forbud mod gulerødder kommer lige i hælene, mest fordi orange bare er en dårlig farve til grøntsager (det ligger ligesom i ordet, hvilken farve grøntsager skal have), men også fordi de farver huden gul – og hvordan skal vi så holde styr på, hvem der må være i landet og hvem der skal ud?

Af samme grund som gulerødderne vil jeg også forbyde solbadning, men også for min egen skyld: Det kan være skræmmende at komme på stranden, når man er født rødhåret og bliver forbrændt bare ved at slå op i avisens rejsesektion og falde over en reklame for charterrejser til Alanya. Men altså også for fællesskabets skyld; slut med at stege de blege, så de mister grundfarven, som de ifølge Grundloven burde ha’ for at kunne være her i landet.

Og så vil jeg afskaffe slatne håndtryk. Jeg er villig til at se gennem fingre med, at traditionalister fortsætter med at give hinanden hånden, hvis de da for pokker bare kunne give et fast håndtryk! Slatne håndtryk fører til moralsk forfald, og straffen for alligevel at spise andre af med et håndtryk som en karklud vil være at få bundet den ene hånd på ryggen.

Jeg tænker, det skal være den venstre, så man dels har muligheden for at rette op på sine fejl med den højre – som statsminister vil jeg være hård, men ikke urimelig – dels for at gøre det klart for venstrehåndede, at i Danmark er normen, at når det gælder kuglepen, hammer og håndtryk, er det højre hånd, som er den rigtige. Et forbud mod kejthåndede vil derfor blive overvejet – det er jo helt gak-gak at se folk skrive med den forkerte hånd.

Derfor hilser jeg samtidig med stor tilfredshed, at man i Hørsholm allerede har forbudt politikere at kramme embedsmænd og omvendt. Det er et forbud, som jeg vil se meget velvilligt på at udvide til at omfatte hele landet og desuden mellem alle parter. Al den nærhed og omsorg for hinanden risikerer jo rent at bilde folk ind, at livet handler om mennesker. Og hvor er vi så henne?

Til gengæld vil jeg styrke gode, solide los i røven; navnlig de studerende har godt af den slags, så de hurtigt kan komme gennem pølsefabrikken og ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan begynde at betale tilbage på deres alt for dyre uddannelser. Derfor skal der indføres forbud mod at dumpe ved eksamener. Dumper man, er det ud – både af uddannelsen og på arbejdsmarkedet. Så kan de lære det!

Apropos arbejdsmarked. Her skal der straks indføres forbud mod konkurrence fra udlandet – den ofte er urimelig og næsten altid i vejen. Man kunne også gå mere radikalt til værks og simpelthen forbyde udlandet, men i første omgang vil jeg forsøge at afgrænse problemet ved at se på det, som udlandet gør.

Samtidig vil jeg derfor indføre forbud mod at lægge Danmark hindringer i vejen, når vi eksporterer vores kvalitetsprodukter til Europa og resten af Verden: Enhver hindring vil blive mødt med omgående tifold gengældelser. Vi ønsker frihandel, og så kan det jo ikke nytte, at andre lande ødelægger det ved at være billigere eller lægge told på vores varer. Den slags skal ikke kunne betale sig og bliver forbudt.

Et vigtigt forbud er desuden, at folk skal lade være med ikke at overholde reglerne. Derfor kommer der et generelt forbud mod at bryde de regler, vi allerede har vedtaget. Det kan jo ikke nytte, at vi først forbyder folk at gå med sokker i sandalerne, for derefter at se gymnasie- og folkeskolelærere i hundredvis fortsætte, som om intet var hændt! Og det får jo ikke megen effekt at forbyde holdninger, hvis folk i tide og utide deler deres syn på snart det ene, snart det andet. Det vil et forbud mod at bryde forbud sætte en stopper for. Og hvis det ikke hjælper, må vi stramme reglerne. Forbudt er forbudt. Basta.

Mens vi er ved det. Fremmedord skal ud af det danske sprog. Der er en omsiggribende tendens til, at alt skal have et fancy udenlandsk navn; Streetfood, TV og hotdog er blot tre ord, som kommer på observationslisten. Generelt vil der blive slået hårdt ned på sprog, der ikke lyder dansk.

Derfor forbydes alle andre sprog end dansk med undtagelse af de sprog, der tales i den oprindelige Union; Kalmarunionen. Her må man tale sit lokale sprog efter ansøgning. Dog vil finnerne skulle tale svensk – finsk lyder jo for pokker som en gang volapyk, og hvem kan tage mennesker alvorligt, der taler, som om nogen har sat afspilningen på halv hastighed?

Til at overvåge sproget vil jeg oprette et nyt sprogpoliti, som finansieres ved at fyre alle alle engelsk-, tysk-, fransk- , spansk- og latinlærere samt nedlægge alle sprogstudier på de videregående uddannelser. Vil udlandet os noget, må udlændingene lære dansk. Sprogpolitiet skal nøje gennemgå al korrespondance i kongeriget, hvad enten det er pr brev eller i tale. Internettet bliver selvsagt forbudt; det er både udenlandsk og umuligt at styre. Og kan det ikke styres af gode, danske værdier, skal det naturligvis være forbudt. Som statsminister ønsker jeg at skabe tryghed, og det er altså hamrende utrygt ikke at kunne overskue internettet, som både når til Kina og alt muligt.

Medlemmer af Kongehuset får desuden som de eneste herhjemme dispensation til at gifte sig og bosætte sig med udlændinge i Danmark. Det er helt sort, at tilfældigt opstået kærlighed på ferien eller under andre ophold i udlandet skal lægge Danmark til last.

Hvis nogen vil bo med udlændinge, må de bosætte sig i udlandet, det burde sige sig selv. Udfordringen er selvfølgelig, at bortset fra i Danmark, er verden altoverskyggende beboet af netop udlændinge.

Det kan i sig selv være vanskeligt helt at forbyde – om end hermetisk lukkede grænser kan tage det værste – så derfor vil jeg uden tøven forbyde udenlandsk radio og tv samt forbyde DR, som hele tiden forsøger at overbevise danskerne om, at verden er større de 43.000 km2 nord for Kruså. Her har min forgænger i embedet taget de første vigtige skridt, men arbejdet skal gøres færdigt. Kan man ikke fjerne selve udlandet, kan man fjerne oplevelsen af, at den eksisterer. No data, no problem.

Den seneste tids megen kritik af hæderlige og hårdtarbejdende bankfolk, der har måtte lide den tort at være udstationeret i udlandet af alle steder, må desuden føre til et forbud mod at gøre penge snavsede. Den omfattende hvidvaskning kunne være undgået, hvis vi havde forbudt, at de var blevet beskidte i første omgang. Der er da ikke noget at sige til, at bankfolkene vasker penge, der er blevet beskidt, det siger ligesom sig selv. Bankens ansvar er først og fremmest over for banken selv samt at sikre, at bankens penge er rene. Rene penge lugter jo ligesom ikke, det siger vist også sig selv.

Endelig vil jeg forbyde landsindsamlinger af enhver art begyndende med indsamlinger til organisationer, der sender gode danske kroner ud af landet. Som om vi ikke har brug for hver en krone her i landet!

Det er misforstået i enhver henseende at ville hjælpe folk i andre lande; de er hverken danske eller har den reglementerede farve, og så vil en del af dem givetvis være kejthåndede (men de vil lyve om det, når de kommer her og banker på – men heldigvis har vi allerede indført forbud mod løgne, så det slipper de ikke afsted med!).

Og så ved vi per erfaring, at mange både taler et sprog, som vil være forbudt. Desuden har de altid en helt forkert opfattelse af, hvordan en rigtig Gud ser ud – uden at det dog får dem til at lave en fantomtegning af vedkommende, så man kan se, hvad vi taler om. Derfor inden jeg glemmer det; et lynforbud mod ikke at ville tegne sin Gud. Det samme gælder facere og phonere, mest fordi de er pisseirriterende.

Et sidste, men meget vigtigt punkt, er forbud mod global opvarmning. Det virker en smule gakket at skrue op for varmen, når Kloden naturligt og helt af sig er blevet varmere. Hvorfor besvære sig med at få presse temperaturen op, når Moder Jord gør alt arbejdet selv, helt uden at vi blander os? I stedet kan vi samle kræfterne om gode, virksomme forbud, som gør livet på Jord lettere. Jeg tænker, at et forbud mod både vinter- og sommertid er nærliggende; er det ikke at overdrive, at man ligefrem er nødt til at fortælle folk, hvilken årstid det er?

Modsat betyder Klodens naturlige selvopvarmning selvfølgelig, at vinteren kommer til at ligne den oprindelige sommer mere og mere, og det kunne kalde på et samtidigt generelt forbud mod utydelige forskelle på årstiderne; man bliver jo helt forvirret over, at bøgen springer ud i februar. I den forbindelse forbyder jeg derfor omgående ikke-hvide juleaftener; det er udansk, u-hyggeligt og skidt for de handlende. Og nu vi er ved klima og miljø, så er det slut med forbud mod RoundUp; helt ærligt, har I set hvordan fortovene ser ud, når man ikke sprøjter regelmæssigt for sikre rene, lige, ukrudtsløse rækker af fliser og brosten?

Som det fremgår af min forbudsplan, er der omfattende forandringer på vej i et tempo, som herefter bliver forbudt.

Når først vi har nået den sande, ultimative tilstand, fastfryser vi billedet. Jeg kalder det et paradigmeskifte; slut med hjemmebryggede versioner af sandhed og danskhed. Væk med grimhed og anderledeshed. Slut med sprog, kun udlændinge forstår. Hvor ender vi, hvis vi tillader verden og virkeligheden at påvirke de sande, danske værdier? Hvilket kaos vil det ikke kaste os ud i? Skal vi holde kursen, skal der forbud til. Og der er kun én sandhed. Min.

Paradigmeskiftet vil blive gennemført inden for de første 100 dage. Antallet er tilfældigt valgt, men har den fordel, at det er let at sige, og samtidig tror folk derfor, at det faktisk kan lade sig gøre.

Hvis tidsplanen skulle skride, bliver 100-dages-planer forbudt. Det samme gør næste valg, fordi der vil være en risiko for, at vælgerne simpelthen stemmer forkert. Og hvis de gør det, hvem skal så hjælpe dem med at sikre de danske værdier? Derfor er forbud mod valg det eneste rigtige valg – nyd derfor den næste valgkamp, det bliver den sidste.

Så undgår vi med sikkerhed, at tilfældige blødsødne, slatne håndtryk, der ikke har det mindste forstand på danske værdier, kaster os ud i en uvis fremtid, hvor alt er muligt.

Helt afslutningsvis vil jeg overveje et forbud mod ironi, fordi den så let kan misforstås. Men det er en helt anden historie.