Børns trivsel betyder mindre end politiske signaler. Så kort kan sagen om forholdene på udrejsecenter Sjælsmark forklares. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at opholdet og forholdene på udrejsecenteret skal være så utålelige, at beboerne trodser frygten for at vende tilbage til et land i ruiner, hvor man frygter for sit eget og sine børns liv. Men pointen er, at det ikke virker efter hensigten, fordi familierne netop frygter at vende tilbage. Til gengæld skal børn så leve under forhold, som vi ikke ville byde vores egne børn. Synspunktet er en ren tilståelsessag: børnene betyder mindre end et tomt politisk signal.

Udviste asylansøgere skal rejse ud af Danmark, og hvis det ikke sker, skal vi gennem internationale aftaler – senest Marrakech-aftalen – og diplomati presse på for at sikre, at det kan ske. Indtil det sker, skal vi behandle børn som det de er; børn.