Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, beskrev i 2009 i Business Insider sin tilgang til innovation i én sætning: “Move fast and break things.’ Udviklingen går stærkt, og skal vi – du, jeg, Danmark – klare os, skal vi være villige til forandring, og det kræver nu og da, ja faktisk ofte, mod til opgør med det kendte og pludseligt farvel til indgroede vaner.

Først og sidst skal forandringer skabe forbedringer, og i nogle tilfælde er det allersidste udkald, hvis vi ønsker, at Danmark, Europa og Verden er grønnere, friere og stærkere i morgen end i går. Med en omskrivning af Zuckerbergs motto, er der brug for, at vi hurtigt skaber de nødvendige forbedringer; ‘Let’s move fast and fix things’.

Listen over gøremål er lang, og den gode nyhed er, at vi har muligheden for at handle: Hurtig klimaindsats for vores egen og vores efterkommeres skyld, styrkede investeringer i uddannelse af samme grund, mere nærdemokrati fordi livet leves lokalt, en genskabelse af respekt for lige rettigheder for vores allesammens skyld, en rimelig flygtninge- og asylpolitik for anstændighedens skyld – og for en sikkerheds skyld; styr på tech-giganterne, så de betaler skat og ikke løber med annoncekronerne på nettet uden at bidrage til den demokratiske debat.

Den dårlige nyhed er, at vi trods de klare udfordringer hidtil ikke har valgt at løse dem. Derfor har Danmark brug for en ny retning og en ny regering.

Klimaet er det første, der kalder på hurtig handling. Vi er første generation, der mærker klimaforandringerne og den sidste, som kan gøre noget ved den. Heldigvis er der håb og handlemuligheder; omlægning af landbrugsjord, styrket produktion af grøn el fra vind, øget beskatning af biler efter CO2-udslip, klimavenligt cirkulært byggeri, fuld genanvendelse af alt affald og kloge beslutninger, når vi rejser og spiser. Men det kan ikke vente; vi må gøre det nu.

Blandt andet derfor skal vi investere i uddannelse, som kan løfte Danmark frem i førerfeltet af vidensnationer. Lige nu saver vi i den gren, vores børn sidder på og har på få år fjernet mere end 20 mia kr fra uddannelsessektoren. Vi skal omgående sige stop for 2-pct-besparelser, afskaffe uddannelses-loftet og sige farvel til fremdriftsreformen; det skal ikke være forbudt og umuligt at blive klogere. I folkeskolen er der brug for mere tid til at forberede sig, give feedback, til nysgerrighed og fordybelse.

Det haster også med at styrke det nære. Forslaget om at nedlægge regionerne er centralisering af beslutninger, hvor der er behov for at styrke det nære. Det giver ikke mere lokal selvbestemmelse at flytte en statslig bestyrelse ud i landet. Det sker ved at bevare beslutningerne lokalt. Vi får ikke flere sygeplejersker eller bedre sundhed af at centralisere styringen af sundhedsvæsenet. Det får vi af at investere i uddannelse, hente udenlandsk sundhedspersonale til ubesatte stillinger, sikre læger i alle dele af landet og sammenhæng i behandlingen.

Samtidig er der et akut behov for igen at begynde at opføre os anstændigt; ikke mere forbud mod beklædning og ytringer vi ikke kan lide eller dobbelt straf til borgere i udsatte boligområder. I iver efter at ville beskytte vores værdier, amputerer vi vores fælles rettigheder. I stedet skal vi stå fast på menneskerettighederne, droppe Lindholm og tro på den frie debat. Og vi skal styrke de frie medier, der er under pres fra Facebook og Google, som sluger annoncekronerne uden at levere ét komma til demokratiet. Det kræver en fælles EU-regler, der tøjler tech-giganterne.