LÆSERBREVE

af Henrik Vinther

Verden stopper ikke ved Poetzsch

Formanden for menighedsrådet i Borum, byrådsmedlem for DF Knud N. Mathiesen (KNM), tager sig i JP Aarhus 23/4 tid til at drøfte konsekvenser af udfordringerne på verdensscenen, hvor krig og ufred har sendt millioner af mennesker på flugt. Men modsat, hvad man måske kunne forvente, bruger formanden for menighedsrådet ikke sin platform til at tale næstekærlighed og omsorg for Verdens nødlidende.

Det er Børnenes Aarhus

Valgkampen er forbi og efter højsæsonen for valgløfter, kommer nu den hårde hverdag. Radikale Venstre vil straks fra byrådsperiodens start stille en række forslag til en styrket indsats på børne-. og ungeområdet. De fleste børn har det godt og klarer sig godt, men nogle har brug for særlig opmærksomhed – og alle børn har brug for omsorg og de bedste rammer til leg og læring. Alle børn skal være glade børn.

Styrk folkeskolen, sæt den fri!

Jeg husker dagen helt præcist. Det vil sige, jeg husker ikke datoen, men jeg husker dagen og den fornemmelse, den efterlod i mig. Det var i 9. klasse i første halvdel af 80’erne og dansklæreren hed og hedder Annette. Min dansklærer og klasselærer, fra dengang, der var noget der hed det. Hun så mig. Ikke, at jeg var eller er noget specielt, men hun fik mig til at føle mig som noget særligt. Hun støttede mig i dykke ned i det ukendte og i at turde blive i tanker, der var anderledes og svære.

Konventionerne er en påmindelse

FN-konventioner: Der er langt fra Thyregod til Pyongyang. Faktisk er der så langt, at der på Google Maps ingen rutevejledning er mellem de to byer; dels er der langt, dels ligger sidstnævnte by i et land, hvis leder hermetisk og hysterisk har lukket for vejvisning sammen med al anden brug af internettet.

Folkeskolen er vaccine mod radikalisering

En god, stærk folkeskole er den bedste vaccine mod radikalisering og ekstremisme. Folkeskolen er dig og mig, dine børn og mine børn. Det at se hinanden, møde hinanden og måske forstå hinanden lidt bedre er eneste vej væk fra det ekstreme og ind i det store fællesskab.

Farvel til grådighed

‘Grådighed er godt,’ siger Gordon Gekko i 80’er-klassikeren Wall Street, da han forsøger at overbevise en samling småinvestorer om at sælge deres aktier til ham. Hans plan er dog ikke at skabe vækst og arbejdspladser – men at sprætte selskabet op, skære det i stumper og stykker for at høste en gevinst her og nu.

Lad fremtiden begynde nu

Det skal kunne betale sig at uddanne sig. Derfor skal det aldrig være mere attraktivt for unge at være på passiv forsørgelse frem for at være i gang med en uddannelse.

LIgestilling, nu!

Flygtninge og indvandrere skal ud – på arbejdsmarkedet! Vejen hedder kvalitetsuddannelse, bekæmpelse af diskrimination og nytænkning af bosætnings- og skolepolitik.

Den glemte succes

Lad os slå det fast med det samme: I virkeligheden er der tale om en enestående succes – et lyspunkt i en debat, der gennem to årtiet har været præget af mørkemænd og mørketanker. Flere unge nydanskere end nogensinde vælger en ungdomsuddannelse. Tal fra Aarhus Kommune viser, at mens blot 70 ud af 100 unge aarhusianere med anden etnisk herkomst end dansk, der gik ud af folkeskolen i 2009, 15 måneder efter var i gang med en ungdomsuddannelse, var tallet i 2014 steget til 84 ud af 100.

Flertal for en selvstændig fremtid for produktionsskolerne

Ikke alle unge kan sidde 12 år på skolebænken, men alle skal have mulighed for en uddannelse. For nogle er praktiske erfaringer og job en bedre vej til kompetencer. Derfor er der brug for de danske produktions- og produktionshøjskoler – og derfor er det glædeligt,at et flertal i Folketinget nu siger nej til regeringens forslag om at samle skolerne i store, kommunale megacentre. Senest har Dansk Folkeparti sluttet sig til de partier, der mener at produktionsskolerne har en selvstændig, ikke-kommunal fremtid.