LÆSERBREVE

af Henrik Vinther

Jeg tror på fremtiden

Jeg tror på, at den kan give os muligheder, som vi lige nu end ikke har turdet drømme om.

Jeg er født optimist,
og jeg er sikker på, at vi ved fælles kraft kan forandre Verden og rette op på det, som i dag presser vores klode og vores klima.

Jeg er på børnenes hold – det er dem, der skal arve vores fremskridt og bygge oven på, og jeg er overbevist om, at svaret på enhver udfordring ligger i hovederne på vores børn, som en dag giver ansvaret videre til deres børn.

Jeg tror på rettigheder

Man fjerner ikke de såkaldte ghettoer ved at tage rettigheder fra folk, der bor i en ghetto. Man bekæmper problemerne ved at give muligheder, det tager afsæt i, at vi har lige rettigheder. Jeg tror på lige rettigheder, men også ansvar. Ret til gode liv, som man selv...

Stil grønne krav

Et grønt Aarhus og et grønnere Danmark begynder med grønne krav – også til de indkøb, kommuner og regioner foretager.

Med kikkerten for det blinde øje

Når vinterferien slutter mandag, vender lærere og elever på Østjyllands 18 almene gymnasier tilbage til en virkelighed, der er præcis så trist og hård, som den var inden ferien: Årlige besparelser på to procent, der langsomt udhuler budgetterne og som i 2021 vil have skåret 123 mio. kr. ud af budgetterne årligt. Det svarer til, at de 18 østjyske gymnasier til den tid vil have råd til 200 færre gymnasielærere end de havde i 2016 og samlet de i alt vil have afleveret 436 mio. kr. Det viser tal fra undervisningsministeren i et svar til Folketingets undervisningsudvalg.

Se besparelserne her

Skæbnetime for folkeskolen

Stadig flere vælger folkeskolen fra, og ændrer vi ikke kurs, er spørgsmålet: Vil du savne folkeskolen, når den ikke længere er her?

Aarhus fri for bander

Vi finder os ikke i bøller og bander. Daglige skyderier, børn som rekrutteres til krim inalitet og hårdkogte kriminelle i gadebilledet skal ikke være hverdag i Danmark. Aarhus er ramt af en hurtigt optrappet bandekonflikt, og der er brug for et hurtigt og effektivt modsvar.

Verden stopper ikke ved Poetzsch

Formanden for menighedsrådet i Borum, byrådsmedlem for DF Knud N. Mathiesen (KNM), tager sig i JP Aarhus 23/4 tid til at drøfte konsekvenser af udfordringerne på verdensscenen, hvor krig og ufred har sendt millioner af mennesker på flugt. Men modsat, hvad man måske kunne forvente, bruger formanden for menighedsrådet ikke sin platform til at tale næstekærlighed og omsorg for Verdens nødlidende.

Det er Børnenes Aarhus

Valgkampen er forbi og efter højsæsonen for valgløfter, kommer nu den hårde hverdag. Radikale Venstre vil straks fra byrådsperiodens start stille en række forslag til en styrket indsats på børne-. og ungeområdet. De fleste børn har det godt og klarer sig godt, men nogle har brug for særlig opmærksomhed – og alle børn har brug for omsorg og de bedste rammer til leg og læring. Alle børn skal være glade børn.

Styrk folkeskolen, sæt den fri!

Jeg husker dagen helt præcist. Det vil sige, jeg husker ikke datoen, men jeg husker dagen og den fornemmelse, den efterlod i mig. Det var i 9. klasse i første halvdel af 80’erne og dansklæreren hed og hedder Annette. Min dansklærer og klasselærer, fra dengang, der var noget der hed det. Hun så mig. Ikke, at jeg var eller er noget specielt, men hun fik mig til at føle mig som noget særligt. Hun støttede mig i dykke ned i det ukendte og i at turde blive i tanker, der var anderledes og svære.

Konventionerne er en påmindelse

FN-konventioner: Der er langt fra Thyregod til Pyongyang. Faktisk er der så langt, at der på Google Maps ingen rutevejledning er mellem de to byer; dels er der langt, dels ligger sidstnævnte by i et land, hvis leder hermetisk og hysterisk har lukket for vejvisning sammen med al anden brug af internettet.